Ömrünü tamamlamış lastikler toplanıyor

Ömrünü tamamlamış lastikler toplanıyor

Kullanım ömrünü tamamlayan yüzlerce ton lastik Lastik Sanayicileri Derneği'nin (LASDER) geliştirdiği 'Ömrünü Tamamlamış Lastik (ÖTL) Yönetimi' Projesi ile toplanıyor.

ERKAN ÖZ - CEREN YILMAZ-İSTANBUL

Horoz Lojistik'in çözüm ortağı olarak desteklediği ve kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin çevreye olası zararının engellenmesini, ekonomiye geri kazandırılmasını veya alternatif enerji kaynağı olarak kullanılmasını öngören proje çerçevesinde Şubat 2009'dan bu yana İstanbul il sınırları içerisinde 437 ton lastik toplandı.

Proje çerçevesinde, ÖTL'lerin biriktirildiği noktalardan, çevre kirliliğine yol açmadan toplanması, taşınması ve malzeme geri kazanımı ve enerji geri dönüşümü işlemi yapacak tesislerin depolama alanlarına teslimi öngörülüyor. 

ÖTL'ler gereken dağıtım sistemine uyum sağlanması için Horoz Lojistik'in römorkları üzerinde oluşturduğu geçici depolama alanlarında biriktirilebiliyor.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE İŞBİRLİĞİLastik sektörü ile Çevre ve Orman Bakanlığı arasında yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanarak 2007 yılı başından itibaren geçerli hale gelen "ÖTL'lerin Kontrolü Yönetmeliği" atık lastiklerin kontrolünü sağlayacak sistemin kurulmasını öngörüyor. 

Sistem tüm Türkiye'de çalışmaya başladığında:

1.ÖTL'lerin çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi önlenebilecek,

2.ÖTL'lerin yönetiminde bir standart sağlanmış olacak,

3.ÖTL'lerin öncelikle ekonomiye geri kazandırılması ve kazandırılamayacak durumda olanlarının ise alternatif enerji kaynağı olarak kullandırılması sağlanacak.Yararlı ömrünü tamamlayarak ÖTL haline gelen lastikler 'tehlikeli olmayan atık' olarak sınıflandırılıyor.

Yorumlarınızı Önemsiyoruz...!