YÖK: Kapsamlı bir çalışma başlatılacak

YÖK: Kapsamlı bir çalışma başlatılacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Eğitim Fakültelerinde program yeterliklerinin gözden geçirilmesi ve mezunlarının niteliğini yükseltilmesi için kapsamlı bir çalışma başlatılacağını ve eğitim fakültelerinde yaygınlaştırılması düşünülen programlar için öğretim üyesi yetiştirmeye yönelik tedbirler alınacağını bildirdi.

DUYGU BEKTAŞ/ANKARA

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu başkanlığında toplanan YÖK Genel Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurulu tarafından 28 Ekim 2010 tarihinde yükseköğretimdeki programların kontenjanlarının planlanmasına yönelik olmak üzere konunun ilgili taraflarından önlisans ve lisans diploma programlarında açılması, öğrenci sayısının artırılması, yaygınlaştırılması veya kapatılmasına ilişkin genel görüşler üzerinde yapılan çalışma sonucunun sunumunun müzakere edildiği belirtildi.

Eğitim fakültelerinde uygulanan toplu hizmet uygulamaları dersine ilişkin Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi tarafından uygun görünen yönergenin eğitim fakültelerinde uygulanması hususunun da görüşmeye açıldığı ve yapılan görüşmeler sonucunda söz konusu yönergenin Eğitim Fakültelerinde uygulanmasının uygun görüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eğitim fakültelerinde açılmasının, teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması gereken programlar ile öğrenci kontenjanlarının azaltılması veya kontenjan verilmemesi gereken programlara yönelik MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı ile birlikte çalışma başlatılacaktır. Eğitim Fakültelerinde program yeterliklerinin gözden geçirilmesi ve mezunlarının niteliğini yükseltilmesi için kapsamlı bir çalışma başlatılacaktır. Eğitim fakültelerinde yaygınlaştırılması düşünülen programlar için öğretim üyesi yetiştirmeye yönelik tedbirler alınacaktır."
Toplantıda ayrıca devlet üniversitelerine ait 5 fakülteye de dekan atamasının yapıldığı belirtildi. Dekan ataması yapılan fakülteler ve dekanları ise şöyle:

"Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Haldun Eroğlu, Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Prof. Dr. Abdullah Aziz Ergin, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Aydın Mısırlıoğlu, Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Osman Özcan, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay." İki vakıf üniversitesinin mütevelli heyet tarafından dekan adayı olarak Yükseköğretim Kuruluna önerilen adaylarla ilgili olarak da olumlu görüş bildirilmesine karar verildiği kaydedildi. Bu üniversiteler ve dekanları ise şöyle: "Fatih Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Muhit Mert, Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Prof. Dr. Osman Erol Hayran."

Yorumlarınızı Önemsiyoruz...!