"Böbreklerini koru, kalbini kurtar"

"Böbreklerini koru, kalbini kurtar"

Kronik böbrek hastalığının, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de adeta salgın halini almış olan önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu belirtildi.

Halen tüm dünyada 2 milyonu aşkın kişi diyaliz ve böbrek nakli tedavileri ile yaşamını sürdürürken, yıllık yüzde 6-8'lik artış oranı ile gelecekteki 10 yıl içinde bu sayısının iki katına çıkması ve toplam tedavi maliyetinin 1.5 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir.

Bu şekilde, yakın gelecekte gelişmiş ülkelerin sağlık bütçelerini ciddi olarak zorlayan, daha düşük gelir düzeyine sahip ülkelerde ise altından kalkılması mümkün olmayan bir ekonomik yük ortaya çıkacaktır. Türk Nefroloji Derneği verilerine göre, Türkiye'de diyaliz uygulanan veya böbrek nakli yapılmış yaklaşık 60 bin hasta bulunmaktadır. Bu sayının, gelişmiş birçok ülkenin neredeyse 2 katı olan yıllık yüzde 10 artış oranı ile 2015 yılında 100.000'i aşacağı ve halen 1.5 milyar dolar olan tedavi maliyetinin iki katına çıkacağı tahmin edilmektedir.

Tüm dünyada erişkinlerin yaklaşık yüzde 10'unda böbrek hastalığı bulunduğu tahmin edilmektedir. Türk Nefroloji Derneği tarafından 23 ilde 10 bin 750 erişkinin katılımı ile yapılan CREDIT çalışması, Türkiye'de erişkinlerin yüzde 15.7'sinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığı varlığını göstermiştir. Bu oran, basit bir hesapla ülkemizde 7.5 milyona yakın kronik böbrek hastası bulunduğu, yani her 6-7 erişkinden birinin böbrek hastası olduğu anlamına gelmekte ve sorunun boyutunun tahmin edilenin çok üzerinde olduğuna dikkat çekmektedir.

Türk Nefroloji Derneği tarafından gerçekleştirilen CREDIT çalışması, Türk toplumunda kronik böbrek hastalığı için bu risk faktörlerinin de yüksek oranda mevcut olduğunu göstermiştir. Buna göre, erişkinlerin yüzde 33'ünde yüksek tansiyon, yüzde 12.7'sinde şeker hastalığı, yüzde 32'sinde obezite, yüzde 35'inde aktif sigara içiciliği bulunmaktadır. Özellikle son dönem böbrek yetmezliğinin en sık nedeni olan şeker hastalığı sıklığının 2002'de yüzde 7.2 iken, günümüzde yüzde 12'nin üzerine çıkmış olması endişe verici bir durumdur.

Öte yandan, kronik böbrek hastalıklı bireylerde sakatlık ve ölüm oranları sağlıklı kişilere göre 10-30 kat daha yüksektir. Bu hastalarda ölümlerin yaklaşık yarısından kalp ve damar hastalıkları sorumludur. Bu nedenle, kronik böbrek hastalığının erken tanısı ve önlenmesi, kalp sağlığının korunması bakımından da son derece önemlidir.
Türkiye'de böbrek biliminin gelişmesi için çalışmalarını 40 yıldır aralıksız sürdüren Türk Nefroloji Derneği'nin temel amaçlarından birisi de sıklığı giderek artan ve toplum sağlığı ile ülke ekonomisini ciddi şekilde tehdit eden böbrek hastalıkları konusunda halkımızı bilgilendirme ve bilinçlendirilmeyi hedefleyen sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak yer almaktır.

Her yıl Mart ayının ikinci Perşembe günü Uluslararası Nefroloji Derneği ve Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu tarafından Dünya Böbrek Günü olarak ilan edilmiştir. Türk Nefroloji Derneği, bu yıl altıncısı kutlanacak olan Dünya Böbrek Günü çerçevesinde böbrek sağlığı ve hastalıkları konusunda toplum bilincini artırmak, erken tanının önemini vurgulamak ve kronik böbrek hastalığının insan sağlığı ve ülke ekonomisi üzerindeki ağır yükü hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla "Böbreklerini Koru, Kalbini Kurtar" teması ile 10 Mart 2011 günü ve haftasına yayılacak basın toplantısı, panel, halk toplantısı, alışveriş merkezlerine stand açılması, okul ziyaretleri, ücretsiz tarama testleri, televizyon programları ve spotları, gazete ilanları, pankart, poster ve broşür hazırlanması gibi çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Bu etkinlikler çerçevesinde vücut için birçok önemli işlevi bulunan ve hastalandıklarında yaşamı ciddi olarak tehlikeye sokan böbreklerimizi korumak için düzenli egzersiz yapma, sağlıklı beslenme ve ideal vücut ağırlığını koruma, tuzu azaltma, yeterli sıvı alma, kan basıncını ve kan şekerini ölçtürme, sigara ve ağrı kesici ilaç kullanımından kaçınma ve yüksek risk grubundaki bireyler için düzenli tıbbi kontrol yaptırmanın önemi vurgulanacak.

Yorumlarınızı Önemsiyoruz...!